Feb 20, 2018 Last Updated 7:47 AM, Jun 10, 2017

GORNJI MILANOVAC- SOMBOR -GORNJI MILANOVAC / jednodnevni izlet-03.mart 2018 godine /

GORNJI MILANOVAC- SOMBOR -GORNJI MILANOVAC / jednodnevni izlet-03.mart 2018 godine /

Polazak iz Gornjeg Milanovca sa centra u 06:00 sati.Putovanje preko Beograda do Novog Sada. Kraći predah u Novom Sadu za odmor i osveženje.Nastavak putovanja do Sombora, uz mogućnost posete Kulpinu i dvorcu Dunđerski, gde je snimana serija Sva ta ravnica i serija Santa Maria della Salute.

Po dolasku u Sombor u pratnji lokalnog vodiča .odlazak do zgrade Županije, smeštene u Parku Heroja koja čuva najveće ulje na platnu-sliku „Bitka kod Sente“ i crtež „Sornbor" viđen očima ptice. Na tom putu prolazi se pored Gradske kuće,kuće u kojoj je živeo Laza Kopstuić, pored Srpske čitaonice, Gradseke biblioteke....Slobodno vreme za individualno razgledanje Sombora.

Nastavak puta do Bačkog Monoštora ili do sela na „sedam Dunava“,jer predstavlja ostrvce na koje se stiže prelaskom preko mostova,budući da je okruženo rečnim tokovima Dunava i kanala. Poseta etno kući „Mali Bodrog“,tipičnoj paorskoj, šokačkoj kući staroj vek ipo,građenoj u autentičnom stilu./postoji mogućnost ručka u ovoj etno kući/.

Povratak u Sombor uz mogućnost fakultativnog odlaska do Bezdana radi posete Tkačnici svilenog damasta.

U kasnim popodnevnim satima polazak za G.Milanovac, uz kraća usputna zadržavanja radi odmora.

Dolazak u G.Milanovac u kasnim večernjim satima.

CENA ARANŽMANA 2.300,00 dinara

Način plaćanja: u tri mesečne rate: februar-april 2018 godine

Aranžman sadrži:

-Prevoz turističkim autobusom-kompletna oprema,

-ulaznice u Županiju -Sombor i Etno kuću „Mali Bodrog" Bački Monoštor,

-lokalni vodič u Somboru

-vodič ispred agencije

-troškovi organizacije izleta

Aranžman ne sadrži:

  • ulaznica za dvorac Dunđerski u Kulpinu oko 150,00 dinara,
  • fakultativni ručak u etno kući -oko 700,00 dinara ,
  • ulaznica za Tkačnicu u Bezdanu oko 200,00 dinara -individualni troškovi

Kalkulacija rađena za minimum 45 plativih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi agencije Konvoj Travel G.Milanovac.

Preduzeće za saobraćaj.trgovinu i turizam "Konvoj Travel” d.o.o., Ul.Heroja Draževića 10Đ, 32300 Gornji Milanovac, Srbija;

Tel: +381 32 717-901, Fax: +381 32 716-891, Unicredit bank: 170-16447-46, Direktna banka: 150-612-48, Credit Agricole: 330-27000798-67 Poslovnica Kragujevac, Tel/fax: +381 34 355-455; Vojvođanska banka: 355-3200397930-04; Licenca OTP 288/2010 od 17.02.2010. MB: 06443940, PIB: 101153363