Nov 13, 2018 Last Updated 7:47 AM, Jun 10, 2017

GORNJI MILANOVAC-TREBINjE-OSTROG-ŠAVNIK-ŽABLjAK- GORNjI MILANOVAC

GORNJI MILANOVAC-TREBINjE-OSTROG-ŠAVNIK-ŽABLjAK- GORNjI MILANOVAC

Prvi dan  21.04.2018 god. 

Polazak u 05:00 sati iz G.Milanovca

Put vodi preko Užica, i Mokre Gore do Višegrada, gde je planirana duža pauza za  obilazak Ćuprije na Drini i Kamengrada. Nastavak puta za Trebinje.

Po dolasku u grad  slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Odlazak u obilazak crkve Gračanice na brdu iznad Trebinja, u kojoj je sahranjen naš poznati pesnik Jovan Dučić. Obilazak kompleksa i kraće zadržavanje.

Iz Trebinja nastavljamo do manastira Ostrog. Prisustvo večernjoj službi.Celivanje moštiju sv.Vasilija Ostroškog. Noćenje kod gornjeg manastira.

Drugi dan  22.04.2018  god.

Jutarnja liturgija. Oko 10:00 polazak sa Ostroga. Nastavak putovanja preko Šavnika  i    Durmitora  do Žabljaka, gde  je planirana pauza za odmor i osveženje.           

U povratku  moguća poseta  Manastiru Mileševa u zavisnosti od raspoloživog vremena.

Povratak u G.Milanovac   planiran  je u kasnim večernjim satima.

 

CENA PREVOZA  2.800,00 dinara po osobi

Način plaćanja:  na rate do polaska.

Napomena:

-za prelazak granice potrebna je važeća lična karta,za decu obavezan  pasoš i ovlašćenje roditelja, u koliko bez njih putuju ili  putuju u pratnji jednog roditelja.

Važeća valuta u Bosni  je konvertibilna marka odnos 1 euro =2 km.

Za realizaciju programa minimum  20 putnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika,organizator putovanja zadržava pravo korekcije cene,izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Organizator  putovanja zadržava pravo izmene redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektibnih okolnosti.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Konvoj Travel.

Preduzeće za saobraćaj,trgovinu i turizam “Konvoj Travel” d.o.o., Ul.Heroja Draževića 10Đ, 32300 Gornji Milanovac, Srbija;

Tel: +381 32 717-901, Fax: +381 32 716-891, Unicredit bank:170-16447-46, Direktna banka:150-612-48, Credit Agricole: 330-27000798-67; Licenca OTP 288/2010 od 17.02.2010.

MB: 06443940, PIB: 101153363