Nov 13, 2018 Last Updated 7:47 AM, Jun 10, 2017

VIŠEGRAD - VRELO REKE BOSNE – SARAJEVO - ANRIĆGRAD

VIŠEGRAD - VRELO REKE BOSNE – SARAJEVO - ANRIĆGRAD

Polazak iz G.Milanovca u 4.00h, Čačka u 4.30h i vožnja preko Užica i Mokre Gore do Višegrada, gde je predviđena kraća pauza  za obilazak ćuprije na Drini , koja je ušla u Svetsku baštinu spomenika kulture i nalazi se pod zaštitom UNESCA. Nastavak puta preko Romanije do Sarajeva. Dolazak u Sarajevo  I u pratnji lokalnog vodiča odlazak na vrelo reke Bosne/ fakultativno/. Spomenik prirode Vrelo Bosne, koji se prostire na površini od 603 hektara, nalazi se u podnožju planine Igman u naselju Ilidža, oko 15 kilometara od centra Sarajeva. Slobodno vreme za šetnju i razgledanje izvorišta reke Bosne i izletišta. Povratak u Sarajevo i panoramsko razgledanje grada, obilazak u pratnji lokalnog vodiča (mostovi na Miljacki, Gradska većnica, Inat kuća, Careva džamija, Latinski most,  pravoslavna crkva, katolička katedrala, Baščaršija šetnja najstarijim gradskim ulicama pored Begove džamije, Kazandžiluk ulica). Nakon obilaska grada slobodno vreme za šetnju po Baš-čaršiji do popodnevnih sati kada je predviđen polazak za Srbiju. Vožnja do Višegrada gde je predviđena kraća pauza (oko 45 min) za obilazak novoizgrađenog Andrićgrada I predah u nekim od mnogobrojnih kafića I restorana u Andrićgradu. Nastavak vožnje ka Srbiji. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima.

 

Termin putovanja:

CENA ARANŽMANA

26. maj  2018.

1.800,00 din

Način plaćanja: gotovinski do polaska.

Aranžman obuhvata:

  • prevoz turističkim autobusom/minibusom (A/C,DVD)
  • razgledanje Višegrada i Sarajeva
  • vožnja autobusom do spomenika prirode Vrelo Bosne sa uključenim ulaznicama
  • usluge turističkog pratioca grupe i troškove organizacije izleta

Aranžman ne obuhvata:

  • individualne troškove putnika
  • ulaznice za muzeje i druge ustanove
  • fakultativni program / vrelo Bosne -5 e/
  • putno zdravstveno osiguranje (za osobe od 19-70 god.- 176,00 din.)

DOKUMENTA POTREBNA ZA PUTOVANJE: važeća biometrijska lična karta ili važeći biometrijski pasoš, za maloletnu decu obavezan je pasoš i saglasnost roditelja koji ne putuje overena u Sudu ili Opštini.

Za realizaciju izleta minimum 30  putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena,izmene programa,spajanja grupe sa drugom agencijom ili otkaza izleta najkasnije 3 dana pre početka. Organizator zadržava pravo izmene programa izleta (redosled pojedinih sadržaju programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).

Organizator putovanja: Turistička agencija “Konvoj travel” iz Gornjeg Milanovca. Licenca ministarstva turizma OTP 288/2010.

 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije "Konvoj travel".

Preduzeće za saobraćaj,trgovinu i turizam “Konvoj Travel” d.o.o., Ul.Heroja Draževića 10Đ, 32300 Gornji Milanovac, Srbija;

Tel: +381 32 717-901, Fax: +381 32 716-891, Unicredit bank:170-16447-46, Direktna banka:150-612-48, Credit Agricole: 330-27000798-67

Poslovnica Kragujevac, Tel/fax: +381 34 355-455; Vojvođanska banka: 355-3200397930-04; Licenca OTP 288/2010 od 17.02.2010.

MB: 06443940, PIB: 101153363