Nov 13, 2018 Last Updated 7:47 AM, Jun 10, 2017

G.MILANOVAC-SOLUN-PARALIJA-METEORI-G.MILANOVAC

G.MILANOVAC-SOLUN-PARALIJA-METEORI-G.MILANOVAC

Prvi  dan  11.05.2018.  god.

Polazak ispred hotela „Šumadija“ u 20.00 h. Usputna zadržavanja po potrebi radi odmora i graničnih formalnosti.

Drugi dan  12.05.2018 god.

Dolazak u Solun u jutarnjim časovima.Panoramsko razgledanje grada : Odos Egnacija, najmodernija i najduža ulica u Solunu sa vrednim spomenicima: Galerijev slavoluk, i crkva Rotonda (crkva Sv. Đorđa), zatim bazilika Sv. Dimitrija i Bela kula. Slobodno vreme. Poseta Srpskom vojničkom groblju. Nastavak puta za Paraliju . Smeštaj u hotel.  Noćenje.

Treći dan  13.05.2018 god.

Doručak. Nastavak putovanja za Meteore. Kraći odmor na Afroditinim izvorima. Obilazak crkve Sv. Petka. Nastavak putovanja preko Larise, Trikale i Kalambake do   Meteora. Poseta kompleksu Srednjevekovnih manastira poznatih kao jedno od svetskih čuda. Povratak u Kalambaku. Slobodno vreme  .

Polazak za  Gornji Milanovac, planiran je u popodnevnim  satima.

Četvrti dan 14.05.2018 god. Dolazak u Gornji Milanovac u ranim jutarnjim satima.

CENA ARANŽMANA:  65 eura ( minimum 45 putnika za realizaciju programa)

NAČIN PLAĆANJA:  -  na rate do polaska. Mogućnost plaćanja i čekovima  ili administrativnom zabranom.Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po kursu poslovne banke –Uni credit banke.

ARANŽMAN  SADRŽI:

-vanlinijski  prevoz turističkim autobusom ( audio i video oprema, klima)

- smeštaj u  privatnim  vilama na bazi noćenja,

- vodič ispred agencije

- organizacija puta

Aranžman ne sadrži:

-putno zdravstveno osiguranje, od 341,00 do 70 godina starosti i 838,00 preko  70 godina starosti.

-izlet do Meteora  25eura po osob i za najmanje 30 prijavljenih putnika,

-individualni troškovi.

 

Napomena: Za prelazak granice potreban je važeći  pasoš, za decu pasoš i saglasnost roditelja,ako putuju sa jednim roditeljem.

Putnici koji nisu državljani Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju I kroz koje prolaze.     

                    

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije „KONVOJ-TRAVEL“

 

Preduzeće za saobraćaj,trgovinu i turizam “Konvoj Travel” d.o.o., Ul.Heroja Draževića 10Đ, 32300 Gornji Milanovac, Srbija;

Tel: +381 32 717-901, Fax: +381 32 716-891, Unicredit bank:170-16447-46, Direktna banka:150-612-48, Credit Agricole: 330-27000798-67

Poslovnica Kragujevac, Tel/fax: +381 34 355-455; Vojvođanska banka: 355-3200397930-04; Licenca OTP 288/2010 od 17.02.2010.

MB: 06443940, PIB: 101153363