Nov 13, 2018 Last Updated 7:47 AM, Jun 10, 2017

MILANO

MILANO

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD
Polazak autobusom iz Beograda (parking kod sportskog centra "Milan Gale Muškatirović" - bivši 25.Maj na Dorćolu) u 17:00h. Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti i odmora.
2. dan MILANO
Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Obilazak najvećeg industrijskog grada Italije, grada fudbala i najvećeg modnog centra Evrope: zamak Sforca, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Milanska skala... Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. dan MILANO - ĐENOVA - OUTLET SERRAVALLE – MILANO
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet do Đenove, glavnog grada oblasti Ligurija i najveće luke Italije, čiji je stari grad pod zaštitom Unesco-a. Obilazak grada: Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stari svetionik La Lanterna, kuća Kristofera Kolumba... slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak iz Đenove i odlazak do jednog od najboljih italijanskih tržnih centara - outlet Serravalle. Slobodno vreme za kupovinu... Povratak u Milano u večernjim časovima. Noćenje.
4. dan MILANO - ŠVAJCARSKA JEZERO LUGANO - JEZERO KOMO
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Milanu ili mogućnost fakultativnog odlaska do Švajcarske – jezero Lugano i Italijansko jezero Komo. Jezero Lugano se nalazi u Švajcarskoj, na obali jezera smešten je grad Lugano koji je očuvao svoju autentičnost poput Trga Reforma sa Gradskom kućom, sa starim krivudavim ulicama, i prelepim crkvama, medju kojima se ističe katedrala San Lorenco, brojnim palatama i parkovima… Po dolasku u Lugano slobodno vreme. Nastavak puta do jezera Komo. Jezero Komo je treće po veličini jezero u Italiji. Nalazi se na samom severu zemlje na granici sa Švajcarskom u podnožju Alpa. Jezero je najpoznatije mondensko mesto u Italiji na kome se nalaze Vile italijanskog i svetskog džet-seta: Erosa Ramacotija, Donatele Versaće, Džordža Klunija… Po dolasku na jezero slobodno vreme za šetnju i razgledanje, mogućnost fakultativne vožnje brodom po jezeru sa obilaskom raskošnih vila na obali jezera. U popodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji…
5. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.
Milano - Đenova - Outlet Serravalle - Jezero Lugano – Jezero Komo
Paket Aranžman 5 Dana: Autobuski Prevoz + Smeštaj Na Bazi 2 Noćenja Sa Doručkom

Cene iz tabele su izražene u eurima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (sa klimom, TV-om i audio opremom)
• Smeštaj u Milanu, u standradnim 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni svedski sto)
• Obilazak prema programu – Milano
• Usluge licenciranog pratioca grupe
• Troškove organizacije i realizacije aranžmana.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
• Fakultativne obilaske izlete i ulaznice
NAPOMENA:
• Hoteli iz ove ponude nemaju boravišnu taksu
POPUSTI:
Deca ostvaruju popuste u pratnji dve punoplatežne osobe. Kod ostvarivanje popusta za dete, merodavan je datum rođenja i starost deteta u trenutku započinjanja putovanja.
• deca od 0 – 2 godine besplatno (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
• deca od 2 – 12 godina popust 10% na devizni deo aranžmana (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
DOPLATE:
• Doplata za jednokrevetnu sobu 60% od cene aranžmana
• Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 €
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI
• Đenova i outlet Seravalle 35 € / deca 25 €
• Jezero Komo i Jezero Lugano 30 € / deca 20 e
• Vožnja brodom po jezeru Komo 15 € / deca 10 €

NAČIN PLAĆANJA
• Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.
• Na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak čekovima građana u mesečnim ratama zaključno sa 01.10.2018.
• Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina.
• Preko računa: uz profakturu izdatu od strane SAT Travel-a.
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA SU PO OSOBI, podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika.Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka u 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.
• Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.sattravel.rs
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. WiFi, sef, parking, frižider - mini-bar, TV, fen za kosu, klima uređaj...)
• Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Naše mišljenje o kategorizaciji svih navedenih objekata (dato u sklopu opisa hotela) je naše viđenje ukupnog stanja određenog objekta i kao takvo je rezultat našeg istraživanja, utiska drugih gostiju i može se razlikovati od zvaničnog te služi isključivo u informativne svrhe u cilju pružanja više informacija. Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com
• Opisi hotela su sastavni deo cenovnika (obavezno uzeti u agenciji ukoliko nisu priloženi uz program)
OPŠTE NAPOMENE:
• Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
• Kod autobuskih aranžmana raspored sedenja u autobusu organizator odredjuje po datumu prijave putnika.
• Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Posebni zahtevi gostiju u vidu MOLBE a koji su mimo usluge iz cenovnika i koji se dodatno ne naplaćuju, posebno se ne garantuju. Organizator će pokušati da udovolji želji svakog od putnika ukoliko je u mogućnosti.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
• Svaki putnik lično odgovara za svoje lične stvari. Savetujemo da koristite sef a vrednosti ne ostavljate u sobi.
• Molimo putnike da tokom putovanja poštuju satnice i vremena polaska.
• Putnik je obavezan da poseduje MEDJUNARODNO PUTNO OSIGURANJE koje se može pribaviti u poslovnicama turističke agencije.. Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže propisanu količinu novčanih sredstava za vreme boravka (kartice, gotovina….), kao i međunarodno putno osiguranje.
• Način i postupak, adresa i rok za ulaganje reklamacije potrošača, rok za odgovor Organizatora, objašnjeni su detaljno članom 14 Opštih uslova putovanja organizatora, nalaze se vidno istaknuti na oglasnoj tabli na zidu u poslovnicama. Opšti uslovi putovanja su sastavni deo ugovora o putovanju.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
• Organizator putovanja SAT Travel poseduje licencu organizatora putovanja OTP br. 104/2016.
• SAT Travel je aktivna članica YUTA
• Prema Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima propisanu polisu osiguranja broj 300058478 od 16.08.2017.godine, akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, u visini od 300.000,00 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0187/2017 od 15.08.2017. aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011/3228686, 011/3228687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Polisa broj 300058478 od 16.08.2017. akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad".
• Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili u zakonon predviđenim slučajevima.
• Ovaj program je radjen na bazi minimum 65 plativih putnika.
• Organizator putovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• Uz program važe Opšti uslovi putovanja organizatora usklađeni sa YUTA standardima.
• Program putovanja Metropole 2018, Milano i Švajcarska,5 dana/2noćenja, br.1 od 12.01.2018.